Skażenie wody w Powiecie Brzeskim

Posted on Posted in Brzesko, Gabinety

Ze względu na wykryte skażenie mikrobiologiczne (Clostridium perfringens) woda z wodociągu publicznego Brzesko – Łukanowice na podstawie decyzji PPIS  z dn. 20.06.2017 w Brzesku, woda nie jest przydatna do spożycia zarówno surowa jak i po przegotowaniu jak również do celów higienicznych (np. mycie) do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań.